Aktiviteter Eftermiddag: 23/03-2023
Lokale 1 - Teatersalen:      
Lokale 2 - Kongressalen:  
Lokale 3 - Stueetagen:      
Lokale 6 - 1. sal:       
Lokale 7 - 1. sal:       Bridge 2020 12-17

Lokale 8 - 1. sal:       
Lokale 10 - 1. sal:     
Lokale 11 - 1. sal:     Skak klubben 13-17

Lokale 12 - 1. sal:     
Lokale 13 - Gården: 

Lokale 14 - Gården: 
Helligåndshuset:     Udstilling